Из латышской поэзии
 

Главная - Поговорки - Имена - Язык - История - Балет - Частушки -Галерея - СTИXИ
Кино - Песня - Музыка - Выставка - Дневники - Cловарь - Архив -Реклама- Про это

Янис Силазарс

Будущая мать

Мимо садов, мимо зданий новых,
Мерно гудя скользил трамвай.
Творческой жизнью был полон город,
В стеклах его отражался май.

- Будьте добры, вот сюда присядьте, -
Тих сказал полковник седой
И уступил на скамье трамвая
Место женщине молодой.

Та, покраснев от смущенья, села,
Бросив ему благодарный взгляд.
Мягкими складками светлой ткани
Стан ее бережно был объят.

Веки сомкнув, она тихо внимала,
Как, пробуждаясь для будущих дней,
Чье-то второе живое сердце
Робко и радостно бьется в ней

Сходит с трамвая она. И куда бы
Шаг она ни направила свой,
Всюду живая людская забота
К ней подступает теплой волной.

Гордо идет она по проспекту,
Светел ее ликующий взор,
Вешнее солнце ей под ноги прямо
Золототканный стелет ковер.

Счастлива женщина молодая,
Вольно и радостно дышит грудь.
Знает она: того, кто родится,
Ждет счастливый, солнечный путь,

Люди, советские люди простые.
Доброй и дружной живут семьей,
Каждый из них уваженья полон
К будущей матери молодой.

Час придет - и наклонится тихо
Над колыбелью ребенка мать...
Неколебимо советские люди
Будут на страже счастья стоять.

Перевел Вадим Шефнер

Topoša māte

Skaļi dunēdams, slīdēja tramvajs,
Logos platajos  dzirkstīja  maijs,-
Augstas sastatnes piekļāvās mājām,
Dzīvību, jaunradi  dvašoja gaiss ...

- Lūdzu, sēstieties! - sliedamies vingri,
Klusi noteica pulkvedis vecs,
Vietu atdodams sievietai jaunai,
Gurdi pret sienu kam balstījās plecs.

Kautri tvīkdama, nosēdās viņa,
Skropstām pamājot, pateicās skats,
Stāvu, noglāstot mīkstajām krokām,
Liegi apņēma mētelis plats ...

Jaunā sieviete, pieverot plakstus,
Juta gaismu, caur logiem kas mirdz, -
Viņa klausījās sevī, kā pulsē
Jauna, nākotnei modusies sirds.

Viņa izkapā. Gādība jauka
Steidzas pretim, lai kur ietu tā -
Tirgū, pastā vai bulvārī klusā,
Ļaušu pārpilnā veikalā.

Lepni soļoja viņa pa ielām,
Matu sprogās vējš sapinās kluss,
Saule izklāja gājējas ceļā
Paklājus zeltaini mirdzošus.

Krūtīs kaistoša gaviļu līksme
Jaunajai mātei šalkojot līst.
Cik gan labi, ja saulaini ceļi
Gaida cilvēku в jābūt kam drīz.

Padomju ļaudis в vienkārši jutās,
Sirsnīgs, draudzībā saliedēts pulks,
Ilgi lūkojās topošā mātē,
Kuras acīs bij blāzmojums spulgs ..

Droši šūpulim pārlieksies matē,
Bērna dzīvību sargājot, možs
Stāvēs karavīrs, strādnieks un arājs
Gribā stipri kā tērauds spožs.