Из латышской поэзии
Анатоль ИМЕРМАНИС

ЛЕНИН В РИГЕ

Был мир еще, казалось, неизменен,
И люди о свободе лишь мечтали,
Но, проходя весенней Ригой, Ленин
Уже глядел в сияющие дали.

Навстречу шли по хмурой Цесу иела
Рабочие, согнув устало плечи.
Формовок пыль в морщинах бронзовела,
И слышались слова латышской речи.

И Ленин всматривался теплым взором
В худые и обветренные лица.
Он видел близящийся бой, в котором
Латыш и русский будут рядом биться.

Снег таял… Мчались ручейки вдоль зданий,
Звенящими капелями облитых.
И думал он о будущем восстанье,
Что загрохочет и на этих плитах!

Он прозревал огромные высоты,
Подъем к которым — счастье человека…
Летел над Ригой год девятисотый -
Канун коммунистического века.
 

Главная - Поговорки - Имена - Язык - История - Балет - Частушки -Галерея - СTИXИ
Кино - Песня - Музыка - Выставка - Дневники - Cловарь - Архив -Реклама- Про это

ĻEŅINS RĪGĀ

Gar Cēsu ielas pelēkajam mājam,
Gar drēgnam sētam, kas bez saules smaka,
Vins nosvērtiem un lieliem soļiem gaja,
Un nakamiba soļoja tam blākam.

Vēl tikai slepus tautas nemiers brieda,
Vēl Piektam gadam kala kaujas kadrus,
Bet vins jau zināja, pa Rīgu iedams,
Ka kungu vara cinu liesmās sadrups.

Tam strādnieki no darba nāca preti.
Posts dzilas vagas vaigā bij tiem griezis.
Bij vinu svarks no melniem sviedriem netirs,
Un gurdos plakstus klāja kvēpi biezi.

Vins ciesu skatu ielukojas sejā
Gan vingram jauneklim, gan viram sirmam.
Vins redzēja jau brives kaujā ejam
Ar krievu tautu latvjus rindā pirmā.

No tālienes, kur dobji duca "Fenikss",
Vējs darba dunu nesa nemieRīgu, -
Un, lielās domās grimis, gāja Ļeņins
Pa pavasara jausmām skauto Rīgu.

Bij vina pierē dzila domu rieva
Un acu prieksa visa zeme dzimtā.
Gads devinsimtais bija toreiz - ievads
Un sākums komunisma gadu simtam.